Cách thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt trên CCleaner

Bạn đang dùng CCleaner bản tiếng Anh nên khó trải nghiệm hết các tính năng thú vị mà phần mềm này đem lại. Muốn chuyển sang ngôn ngữ mẹ đẻ để sử dụng thuận tiện hơn, nhưng không biết phải làm thế nào? Vậy mời các bạn tham khảo video hướng dẫn: