Cá voi lưng gù bảo vệ các loài khác khỏi cá voi sát thủ