"Vũ Khí Huỷ Diệt" được chế tạo từ 5000 quả pháo hoa