Những chiếc bẫy chuột cực thông minh khiến "cả họ nhà tý" phải đầu hàng