Thay vì ăn lá cây, loài sâu "quái vật" này ăn được cả túi nilon và rác thải nhựa!