Em bé nghèo khổ có lòng trung thực đáng ngưỡng mộ!