Chịu lực hấp dẫn, một tên lửa phải bay nhanh cỡ nào để thoát ly Trái Đất?