Thí nghiệm cho thấy lực sát thương đáng sợ của đầu đạn thủy tinh