Voi mẹ suốt 11 tiếng cố gắng đào bới cứu con bị tụt xuống hố