Không thể nhịn cười với những em bé "lầy nhất quả đất" này