PUBG - One Year Anniversary “Thank You” Video

Video "Cảm ơn" kỷ niệm một năm ra mắt PUBG. Brendan Greene cuối cùng đã tiết lộ các phần thú vị trong bản đồ tiếp theo của PUBG ở GDC.