Giao diện mới của Viber

Hãng đã thiết kế lại ứng dụng để mỗi khi người dùng tán gẫu bằng Viber trên điện thoại sẽ nhanh hơn trước đây. Các cuộc hội thoại trên Viber có sự cải tiến tuyệt vời với một vài màu sắc mới cùng nhiều thay đổi khác. Chúng giúp nhắn tin nhanh và mang tới cảm giác thú vị, mới lạ hơn.