360mobi Cinema Official Trailer

Chơi 360mobi Cinema, người được hoá thân thành nhà sản xuất, đạo diễn phim để tự do sáng tạo ra những tác phẩm điện ảnh của riêng mình.