Người đàn ông đen đủi bị sét đánh 2 lần trong chưa đầy 1 phút