Cách chặn quảng cáo Youtube trên iPhone 1

Bạn có thể thực hiện chặn quảng cáo trên ứng dụng Youtube của iPhone bằng cách cài đặt lại cấu hình proxy cho ip wifi mà bạn đang sử dụng