Giấy, pizza, hạt olive và nắp chai bạn vẫn có thể đánh lừa Face ID trên iPhone X